Sztuka edukacji

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą
a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Inicjatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem i koordynatorem Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
wraz z partnerami z miast goszczących wydarzenie.

Sztuka edukacji to spotkania praktyków zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży — zarówno formalną, jak i nieformalną. Biorą w nich udział nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca
dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów. Konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować w społeczeństwie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania.
Druga, zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły, miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. Rok później gościliśmy
w galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby.  W 2016 roku konferencja Sztuka edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją odbyła się w Kielcach, a współorganizował ją Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
oraz Wzgórze Zamkowe – Institute of Design Kielce. W tym roku ponownie zapraszamy do Warszawy.

 

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorzy cyklu Sztuka edukacji:

Konferencja 2017

30 listopada i 1 grudnia 2017 roku w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbędzie się konferencja
Sztuka edukacji. Projekty kulturalne dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Wychowawczych.

Dlaczego tegoroczna Sztuka edukacji koncentruje się wokół Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii?

W Pawilonie Polskim na tegorocznym 57 Biennale Sztuki w Wenecji prezentowany jest projekt Mały Przegląd autorstwa amerykańskiej artystki Sharon Lockhart. Autorka odwołuje się do koncepcji pedagogicznych Janusza Korczaka, a projekt jest efektem kilkuletniej współpracy z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku. Zdjęcia oraz film prezentowane w Pawilonie powstały w następstwie serii warsztatów, które artystka zorganizowała dla młodych kobiet
z Ośrodka. Zachęta podtrzymuje współpracę z Ośrodkiem, realizując we współpracy z innymi warszawskimi instytucjami cykl warsztatów. Program będzie kontynuowany przez cały 2017 rok, a mamy nadzieję, że także w kolejnych latach. W trakcje jego trwania przekonaliśmy się, że ta współpraca jest cenna zarówno dla edukatorów artystycznych, jak i dla wychowanków tego typu placówek. Dostrzegliśmy również potrzebę wymiany doświadczeń między kadrą kierowniczą
i pracownikami poszczególnych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz chęć nawiązania współpracy tych placówek z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Do kogo w tym roku kierujemy konferencję?

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych oraz pedagogów i nauczycieli realizujących lub chcących realizować w tych ośrodkach projekty edukacji kulturalnej i projekty artystyczne. Zapraszamy również animatorów kultury i edukatorów mających już doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z tego typu placówek lub zainteresowanych nawiązaniem z nimi współpracy.

Organizatorzy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współorganizator:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 62 w Zielonce

Program

Pierwszego dnia Konferencji zaprezentowane zostaną przykłady autorskich projektów edukacyjnych różnych dyscyplin sztuki realizowanych przede wszystkim
z podopiecznymi Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Realizatorami projektów mogą być edukatorzy, pedagodzy, nauczyciele, artyści, animatorzy z instytucji kultury, organizacji pozarządowych czy z samych ośrodków. Prezentowane będą projekty wybrane przez organizatorów konferencji oraz wyłonione na podstawie otwartego konkursu.

Drugiego dnia Konferencji odbędą się warsztaty, spotkania i dyskusje na tematy ważne dla obu środowisk. Wzajemne poznanie podstawowych uwarunkowań działalności, potrzeb oraz problemów pozwoli naszym zdaniem na rozwijanie efektywnej współpracy.

Otwarty konkurs zgłoszeń

Zapraszamy do współtworzenia programu konferencji w duchu partnerstwa i zachęcamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, edukatorów, animatorów i artystów do zgłaszania autorskich projektów, które:

— zostały zrealizowane (lub są na zaawansowanym etapie realizacji) z podopiecznymi Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, a także Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych
— stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej
— mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych

Na zgłoszenia czekamy do 29 października 2017 roku.

Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień — opisów autorskich projektów z zakresu edukacji kulturalnej — poprzez wypełnienie formularza
Zgłoś wystąpienie (poniżej).

Spośród nadesłanych propozycji komisja wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zaprezentowane pierwszego dnia konferencji. Informację o tym, które ze zgłoszonych projektów zostały zakwalifikowane do programu, ogłosimy dnia 2 listopada 2017 roku.

Mamy nadzieję, że Konferencja ułatwi nawiązanie współpracy między przedstawicielami ośrodków i animatorami, zainspiruje uczestników do działań w partnerstwach, jak również stworzy pole do ciekawych dyskusji i rozmów.

Weź udział

ZGŁOŚ PROJEKT!

Zapraszamy do współtworzenia programu konferencji w duchu partnerstwa i zachęcamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, edukatorów, animatorów i artystów do zgłaszania autorskich projektów, które:

— zostały zrealizowane (lub są na zaawansowanym etapie realizacji) z podopiecznymi Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, a także Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych

— stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej

— mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych czy projektów artystycznych

Na zgłoszenia czekamy do 29 października 2017 roku.

Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień — opisów autorskich projektów z zakresu edukacji kulturalnej — poprzez wypełnienie formularza
Zgłoś wystąpienie (poniżej) i dołączenie prezentacji w formacie *.ppt (Microsoft PowerPoint) bądź *.pdf. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 10 minut, a prezentacja powinna zawierać do 15 slajdów. Spośród nadesłanych propozycji komisja wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zaprezentowane pierwszego dnia konferencji. Informację o tym, które ze zgłoszonych projektów zostały zakwalifikowane do programu, ogłosimy dnia 2 listopada 2017 roku.

WEŹ UDZIAŁ W KONFERENCJI

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych oraz pedagogów i nauczycieli realizujących lub chcących realizować w tych instytucjach projekty artystyczne. Zapraszamy również animatorów kultury i edukatorów mających już doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z tego typu placówek lub zainteresowanych nawiązaniem współpracy z nimi. Konferencja ma charakter ogólnopolski.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji zostanie uruchomiona 3 listopada 2017 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Osobom spoza Warszawy organizator zapewnia nocleg (szczegóły w regulaminie konferencji).

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

Kontakt do organizatora:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
sztukaedukacji@zacheta.art.pl
Koordynatorka: Anna Zdzieborska
tel. 22 556 96 42

Miejsce konferencji:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

https://goo.gl/maps/TfHjZFBZa1R2