Sztuka edukacji

Dziękujemy za zainteresowanie i udział w konferencji.

Zapraszamy do oglądania zdjęćzapisu wideo konferencji i scenariuszy zajęć przygotowanych na podstawie przeprowadzonych w ramach konferencji warsztatów w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki.

Patronat honorowy

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

Konferencja 2013

22 i 23 listopada 2013  roku w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki odbędzie się ogólnopolska konferencja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z cyklu Sztuka edukacji na temat kultury   w programach nauczania i możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Pierwszą konferencję z tego cyklu organizuje Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Inicjujemy spotkanie nauczycieli z animatorami i edukatorami, pracującymi na co dzień w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, w celu podkreślenia zalet współpracy tych dwóch środowisk.

W kolejnych latach będą się zmieniali organizatorzy cyklu, a konferencja będzie odbywała się w innych miejscach w całej Polsce. Nie zmieni się tylko jej cel, a jest nim pokazanie, że razem znaczy lepiej.

Dlaczego organizujemy naszą konferencję?

Pomysł konferencji narodził się wraz ze zmianami w podstawach programów nauczania oraz zapoczątkowaniem dyskusji na temat kształtu edukacji w Polsce. Celem spotkania jest prezentacja możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania. Pokażemy dobre praktyki łączenia zajęć szkolnych z działaniami prowadzonymi przez instytucje kultury oraz współpracy nauczycieli z animatorami, edukatorami i artystami. Zależy nam na połączeniu sfery edukacji i kultury, w celu wzbogacenia zajęć szkolnych i efektywnego wykorzystania oferty instytucji kultury. Chcemy przełamać stereotypowe myślenie, że w szkole nie ma miejsca na twórcze i artystyczne myślenie. Będzie czas na integrację całego środowiska oraz dyskusję na temat problemów we współpracy, potrzeb i wzajemnych oczekiwań.

W części warsztatowej warszawskie instytucje, które pracują ze współczesnymi artystami     i od lat tworzą bogaty program edukacyjny poświęcony sztuce współczesnej (Zachęta, CSW, MSN), zaprezentują atrakcyjne modele pracy z dziećmi i młodzieżą. Przedstawimy propozycje działań artystycznych w przestrzeni publicznej, działań twórczych pomocnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy społecznych. Pokażemy, że sztuka i kultura współczesna świetnie wpisują się w programy nauczania j. polskiego, wiedzy o kulturze, historii, historii i społeczeństwa, plastyki, a twórcze działania mogą ułatwić poznawanie lokalnej historii, geografii czy problemów społecznych.

Do kogo kierujemy naszą konferencję?

Sztuka edukacji nie jest kolejną konferencją dla nauczycieli ani sympozjum edukatorów i animatorów kultury. Zauważamy potrzebę spotkania tych dwóch środowisk, dlatego naszą konferencję kierujemy zarówno do jednego, jak i drugiego, i wspólnie ją opracowujemy.

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, animatorów kultury i edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury na terenie całej Polski.

Zapraszamy nauczycieli szkół wszystkich poziomów i przedmiotów nauczania, przede wszystkim nauczycieli przedmiotów artystycznych i humanistycznych: języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii, historii i społeczeństwa. Przedmiot nauczania nie warunkuje jednak uczestnictwa w konferencji. Z przyjemnością powitamy wśród uczestników matematyków czy geografów zainteresowanych sztuką i gotowych do włączania jej  w swoje zajęcia. Sztuka współczesna jest wielowątkowa, porusza mnóstwo aktualnych problemów, a niektóre dzieła mogą stać się impulsem do dyskusji również na lekcjach przedmiotów ścisłych czy godzinie wychowawczej. Z kolei wybierane przez twórców formy wypowiedzi mogą okazać się atrakcyjną metodą pracy z uczniami lub inspiracją   do nieszablonowej formy prezentacji efektów pracy na lekcji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegentom i uczestnikom spoza Warszawy zapewniamy nocleg i zwrot kosztów podróży pod warunkiem uczestnictwa w obydwu dniach konferencji.

Pobierz plakat konferencji (format B1)
Pobierz program konferencji (PDF)

Pobierz ulotkę z konferencji (PDF)

Patronat

Patronat medialny

Program

Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania była konferencją dwudniową. Pierwszego dnia  (22 listopada 2013 roku) pokazaliśmy praktyki łączenia zajęć szkolnych z działaniami prowadzonymi przez instytucje kultury, współpracy nauczycieli z animatorami, edukatorami i artystami. Drugiego dnia konferencji  (23 listopada 2013 roku)  w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyły się warsztaty.

Scenariusze:
Budujemy nasze państwo
Kiedy nasze ciało staje się powodem wykluczenia
Miasto jest planszą do gry
Przenosimy Zachętę do szkoły
Różnorodność kulturowa

Pobierz program konferencji:  Pobierz program konferencji (PDF)