Sztuka edukacji

W dniach 23 i 24 października 2014 r. w Galerii Arsenał w Białymstoku odbyła się konferencja Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły, zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowana przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie, Galerię Arsenał w Białymstoku i Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

Zapraszamy do zapoznania się z ideą konferencji, którą kierowaliśmy do nauczycieli, artystów i animatorów kultury. W zakładce [Program] znajduje się opis wystąpień zaproszonych wykładowców oraz harmonogram konferencji.

Organizatorami II edycji konferencji Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły, zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, byli: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Galeria Arsenał i Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

Komisja open call:

Magdalena Godlewska-Siwerska – kuratorka programu edukacyjnego Plac Zabaw Arsenał w Galerii Arsenał, koordynatorka Konferencji,
Marzanna Morozewicz – malarka, arteterapeutka, profesor na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Wizualnej,
Małgorzata Niedzielko – rzeźbiarka i nauczycielka rzeźby w Liceum Plastycznym w Supraślu,
dr Katarzyna Szostak-Król – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, metodyk nauczania języka polskiego (Uniwersytet w Białymstoku), edukatorka i autorka projektów edukacyjnych,
Anna Wotlińska – Naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Anna Zdzieborska – pracownik Działu Edukacji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Zapytania prosimy wysyłać na adres e-mail: sztukaedukacji@galeria-arsenal.pl.

Organizatorzy


Patroni medialni

Konferencja 2014

Dziękujemy za udział w

Konferencji Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły, zorganizowanej w dniach 23–24 października 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku.

Konferencja miała zasięg ogólnopolski ze szczególnym uwzględnieniem województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Liczba uczestników: 85 (71 słuchaczy i 14 prelegentów wyłonionych w open call)
Liczba zaproszonych wykładowców: 15
Open call: 11 projektów

Konferencja Sztuka Edukacji jest drugą z cyklu konferencji edukacyjnych zainicjowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poświęconych tematyce edukacji kulturalnej. Pierwsza odbyła się w listopadzie 2013 r. w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Tematem przewodnim była obecność kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury, organizacjami pozarządowymi oraz artystami przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Tematem konferencji, która odbyła się w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku, było nauczanie sztuki jako przykład partnerskiej współpracy przy realizacji programu nauczania pomiędzy podmiotami działającymi w kulturze a szkołami. Zagadnieniem podstawowym będzie więc współpraca artysty i instytucji sztuki z instytucjami oświatowymi. Sztuka i kultura są niezbędnymi elementami wykształcenia. Sztuka współczesna posługuje się kodami popkultury czytelnymi dla młodych odbiorców, więc może stanowić dla nich płaszczyznę artykułowania i rozwiązywania wielu problemów. Świadomi tego są zarówno artyści, jak kuratorzy i animatorzy kultury. Chcielibyśmy tym doświadczeniem podzielić się ze środowiskiem nauczycieli i edukatorów, a także pokazać na konkretnych przykładach, że współpraca edukatorów, nauczycieli, animatorów i artystów jest możliwa i efektywna. Realizacja podstawy programowej może i powinna odbywać się poprzez współdziałanie obu środowisk i temu też tematowi chcemy poświęcić to spotkanie.
Do kogo adresowaliśmy zaproszenie?

Chcieliśmy uruchomić platformę wymiany informacji i doświadczeń między twórcami, instruktorami a nauczycielami, którzy współtworzą przestrzeń edukacji w zakresie sztuki w instytucjach oświatowych, ale również w mniejszych i większych instytucjach kultury, od muzeum do gminnego ośrodka kultury, wiejskiej świetlicy czy biblioteki.

Zaprosiliśmy do prezentacji dokumentacji działań warsztatowych artystów, pracujących w różnych dziedzinach sztuki m.in: teatrze, muzyce, sztukach wizualnych, literaturze. Zapraszaliśmy nauczycieli i współpracujących z nimi animatorów kultury, którzy doświadczyli już pracy z artystami i instytucjami kultury, by mogli opowiedzieć o swoich przemyśleniach dotyczących pożytków płynących z takiego współdziałania. Czekaliśmy również na pedagogów, którzy chcieli skorzystać z doświadczeń już istniejących, by zaplanować swoje własne działania. Oczekiwaliśmy zgłoszeń nauczycieli przedmiotów tradycyjne łączonych ze sztuką (np. język polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie etc.), ale również przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, gdyż mimo nieoczywistych związków wielu artystów w swojej pracy buduje relację z matematyką, fizyką czy biologią.
Jaki był program konferencji?

Planujemy kilkanaście prezentacji projektów zrealizowanych przez zaproszonych wykładowców:

Pawła Grzesia,
Katarzynę Jankowską,
Mikołaja Roberta Jurkowskiego,
Patrycję Mastej,
Mirosława Maszlankę,
Edytę Ołdak,
Marzenę Popławską,
Katarzynę Renes,
Dagnę Sadkowską,
dr hab. Jadwigę Sawicką,
Urszulę Katarzynę Siwerską i Michała Stankiewicza,
Katarzynę Zabłocką,
Annę Zdzieborską.

W trakcie konferencji odbyła się także prezentacja 11 projektów wybranych w trakcie open call ze zgłoszeń potencjalnych uczestników.
Gościem specjalnym konferencji był Prof. Marek Krajewski.

Koordynatorką konferencji jest Magdalena Godlewska-Siwerska.

Program

[Opis wystąpień i harmonogram Konferencji Sztuka Edukacji]

Konferencja Sztuka Edukacji była wydarzeniem dwudniowym (23-24 października 2014). Szczegółowy harmonogram znaleźć można powyżej.

Tematem konferencji było nauczanie sztuki jako przykład partnerskiej współpracy przy realizacji programu nauczania pomiędzy podmiotami działającymi w kulturze a szkołami. Chcieliśmy podzielić się doświadczeniem współpracy artystów i kuratorów ze środowiskiem nauczycieli i edukatorów, a także przedstawić na konkretnych przykładach, że możliwe jest współdziałanie tych środowisk.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych z artystami różnych dyscyplin sztuki, instytucji kultury i organizacji pozarządowych ze szkołami. Zapraszaliśmy do współtworzenia programu konferencji w duchu partnerstwa i zachęcaliśmy pedagogów oraz nauczycieli do zgłaszania autorskich projektów, które:

były przykładami działań interdyscyplinarnych łączących sztuki wizualne z literaturą, muzyką, teatrem,
miały walory edukacji międzykulturowej i regionalnej,
mogły stanowić przykład zajęć realizujących podstawę programową zorganizowanych w szkole bądź poza nią,
nie były typowymi lekcjami.

Z przesłanych do nas zgłoszeń wybraliśmy 11 projektów, które zostały zaprezentowane przez autorów w trakcie konferencji.

Wyboru dokonała Komisja w składzie:

Magdalena Godlewska-Siwerska – kuratorka programu edukacyjnego Plac Zabaw Arsenał w Galerii Arsenał,
Marzanna Morozewicz – malarka, arteterapeutka, profesor na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Wizualnej,
Małgorzata Niedzielko – rzeźbiarka i nauczycielka rzeźby w Liceum Plastycznym w Supraślu,
dr Katarzyna Szostak-Król – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, metodyk nauczania języka polskiego (Uniwersytet w Białymstoku), edukatorka i autorka projektów edukacyjnych,
Anna Wotlińska – Naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Anna Zdzieborska – pracownik Działu Edukacji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy 14 wykładowców. Dokonali oni prezentacji swoich projektów przed uczestnikami konferencji:

Paweł Grześ – prezes Fundacji Villa Sokrates w Krynkach, artysta, absolwent Instytutu Fotografii Kreatywnej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz informatyki na wydziale EITI Politechniki Warszawskiej. Stypendysta m.in. MKiDN w 2009 roku z programu Młoda Polska oraz stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku z programu Młodzi Twórcy w 2009 i 2013 roku.
Katarzyna Jankowska – absolwentka malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich UJ w Krakowie. Przewodnicząca Fundacji Fabryka UTU, inicjatorka i współzałożycielka społecznych domów kultury: Domkultury! oraz KULTURHAUZ. Autorka koncepcji i scenariuszy warsztatów oraz działań edukacyjno-artystycznych, skoncentrowanych na sztuce.
Mikołaj Robert Jurkowski – Robotnik Sztuki.
Patrycja Mastej – absolwentka i wykładowczyni na wrocławskiej ASP w Pracowni Projektowania Obiektów Interaktywnych i Multimedialnych. Aktywna na polu sztuki współczesnej, zajmuje się projektowaniem wizualnych przestrzeni interaktywnych. Stypendystka Ministra Kultury.
Mirosław Maszlanko – artysta, absolwent ASP w Warszawie, od 1991 roku związany z lubelską Galerią Białą. W swojej twórczości wykorzystuje naturalne, nieprzemysłowe materiały do tworzenia rzeźb.
Edyta Ołdak – artystka, założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie”. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, stypendystka Ministra Kultury w 2007 roku. Przybliża miasto jego mieszkańcom poprzez realizację projektów, tropi oddolne, „partyzanckie” ingerencje w tkankę miejską. Miłośniczka tymczasowej architektury i „tymczasowości” jako takiej. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, np. „Wielka Architektura i kolory niewidzenia”, „Muzeum Dźwięku czyli orkiestra Niewidzialnych Instrumentów”, „Olęderskie tradycje a współczesne organizowanie przestrzeni”.
Marzena Popławska – absolwentka Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Założycielka Fundacji Moma Film, inicjatorka wielu projektów dla dzieci i młodzieży, m.in. „Nowe Legendy Miejskie”.
Katarzyna Renes – menadżer kultury, redaktor kulturalna, konsultantka i realizatorka wielu międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych. Od 2010 r. związana ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza w Krakowie, gdzie zajmuje się koordynacją przedsięwzięć międzynarodowych. Menedżer Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. I.J. Paderewskiego, wiceprezes Fundacji RenesArt.
Dagna Sadkowska – absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Krzysztofa Bąkowskiego. Współtwórczyni i członek zespołu Kwartludium. Solistka i kameralistka. Ma w swoim dorobku liczne wykonania i prawykonania dzieł współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych. Stypendystka programu stypendialnego Ministra Kultury „Młoda Polska”. Od 15 lat działa aktywnie jako pedagog muzyczny w szkole podstawowej i gimnazjum. Stworzyła autorski program zajęć muzykoterapeutycznych oraz autorskie rozszerzenie programu nauczania w klasach 4 – 6. Prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży (Muzeum Literatury, Dom Pracy Twórczej w Wigrach, Instytut Teatralny) wykorzystując zarówno wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną jak i praktykę muzyka kameralisty i solisty.
dr hab. Jadwiga Sawicka – absolwentka ASP w Krakowie, tworzy obrazy, fotografie, obiekty, instalacje tekstowe, również w przestrzeni publicznej. Mieszka w Przemyślu i pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Urszula Katarzyna Siwerska – pracownik Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie w Białymstoku. Związana ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej WIDOK, autorka projektów edukacyjnych dla m.in. dzieci z dysfunkcją wzroku, uchodźców.
Michał Stankiewicz – autor sztuk („HHH”, „Łaskotanie”, „Kto nie klaszcze nie ma ręki”), etiud filmowych („REV”) oraz zdarzeń na pograniczu teatru i performansu („Import/Export”, „Śmierć Wrogom Ojczyzny”, „Metoda Ustawień Narodowych”). Studiował dziennikarstwo, wiedzę o teatrze i dramatopisarstwo. Stypendysta miasta Białystok z programu „Młodzi twórcy” w 2010 i 2013 roku.
Katarzyna Zabłocka – absolwentka Plastyki Intermedialnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia w Autorskiej Pracowni Fotografii i Filmu (Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu) i na Politechnice Białostockiej (Katedra Sztuki, Wydział Grafiki). Ma na swoim koncie realizacje z zakresu sztuk wizualnych, projekty, autorka scenariuszy zajęć filmowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współorganizatorka Ogólnopolskiego Przeglądu i Konkursu Małych Form Filmowych Młodzieży DIGITALIA (2013, 2006-2014).
Anna Zdzieborska – historyk sztuki, edukatorka, pracuje w dziale edukacji w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Koordynuje m. in. program warsztatów dla młodzieży, dorosłych i osób z niepełnosprawnościami. Jest autorką programu Zachęta dla nauczycieli, w ramach którego organizowane są szkolenia, spotkania, warsztaty i konferencje dla nauczycieli. Prowadzi warsztaty o sztuce współczesnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Gościem specjalnym konferencji był Prof. Marek Krajewski – socjolog, profesor UAM w Poznaniu w Instytucie Socjologii. Autor licznych publikacji dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki, m.in.: Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto (Warszawa, 2012, wspólnie z Rafałem Drozdowski, Maciejem Frąckowiakiem, Łukaszem Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (Warszawa, 2013). Redaktor i współredaktor naukowy m.in.: Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości (Warszawa, 2010), Niewidzialne miasto (Warszawa, 2012). Kurator Zewnętrznej Galerii AMS (1998-2004) oraz pomysłodawca projektu „Niewidzialne miasto”.

zobacz na żywo

Z przyczyn technicznych zapraszamy do oglądania relacji bezpośrednio w serwisie youtube pod tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=tVhcFNBjZYo

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

Koordynatorem konferencji jest Magdalena Godlewska-Siwerska, a asystentem koordynatora jest Laura Jaszowska.

Adres korespondencyjny Organizatora:
Galeria Arsenał
ul. Mickiewicza 2
15-222 Białystok
Telefon kontaktowy: 85 742 66 14

Koordynatorka ze strony Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki: Anna Zdzieborska
sztukaedukacji@zacheta.art.pl