Sztuka edukacji

Sztuka edukacji to cykl corocznych konferencji organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowanych do nauczycieli oraz animatorów kultury i edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury. Ich celem jest prezentacja możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania i przedstawienie dobrych praktyk współpracy między środowiskami. Co roku konferencja odbywa się w innym mieście, na terenie innego województwa. Organizatorem i koordynatorem cyklu jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Za każdym razem do współpracy zapraszani są partnerzy z innego miasta. Miejsce kolejnych edycji jest wybierane w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania. Druga zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. W tym roku zapraszamy do BWA w Zielonej Górze. Organizatorzy cyklu Sztuka edukacji:

KONFERENCJA 2015

19 i 20 listopada 2015 w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze odbyła się trzecia konferencja z cyklu Sztuka edukacji, tym razem zatytułowana Sztuka w szkole. Konieczności, możliwości, potrzeby. Jej celem była refleksja dotycząca roli sztuki w edukacji szkolnej. Wzorem lat ubiegłych zastanawialiśmy się nad możliwościami i sposobami wprowadzania elementów kultury współczesnej do programów nauczania, tym razem z uwzględnieniem specyfiki województwa lubuskiego. Wierzymy, że w ten sposób proces realizacji zapisów podstawy programowej mógłby zostać urozmaicony, a efekty edukacji, nie tylko przedmiotów artystycznych — zwiększone m.in. o umiejętność twórczego myślenia. Zaproszeni goście i uczestnicy zaprezentowali projekty własne, zrealizowane bądź dopiero planowane. Pokazywaliśmy drogi i rodzaje współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz artystami. Naszym zdaniem, szkoła powinna być pierwszym miejscem kontaktu ze współczesną kulturą, dlatego chcielibyśmy wspólnie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób najlepiej — rozwijając współpracę — wypełniać to zadanie, jak pomóc nauczycielom w optymalnym kontakcie z edukatorami i artystami, uczynić ich wzajemne relacje najbardziej efektywnymi i otwartymi, zainspirować do stwarzania i wdrażania nowych modeli współdziałania. organizatorzy: Galeria BWA w Zielonej Górze, we współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej, Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Fundacją Salony w Zielonej GórzeMinisterstwem Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZachętą — Narodową Galerią Sztuki Organizatorzy konferencji 2015:

Patron medialny:

Program

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych z artystami różnych dyscyplin sztuki, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi we współpracy ze szkołami.

Część projektów przedstawianych podczas konferencji została wybrana na podstawie zgłoszeń wysłanych przez pedagogów, edukatorów, animatorów i artystów. Szukaliśmy projektów, które będą: – prezentować kulturę i sztukę jako ważny element współczesności i możliwy element programu szkolnego – przykładami użycia nietypowych form nauczania – powstawać we współpracy szkoły z instytucjami lub organizacjami pozarządowymi – łączyć różne dziedziny kultury ukazując potencjał interdyscyplinarności

Wyboru dokonała Komisja w składzie: Leszek Kania – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej prof. Paulina Komorowska-Birger – dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego Wojciech Kozłowski – dyrektor galerii BWA w Zielonej Górze prof. Alicja Lewicka-Szczegóła – Uniwersytet Zielonogórski Anna Wotlińska – Naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Anna Zdzieborska – Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

zobacz na żywo

Filmy

Galeria

fot. Karolina Spiak/BWA

Zapraszamy również do obejrzenia filmów z konferencji

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

przystanek Centrum autobusy linii: 0, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 32, 37, 41, 44, 55, 77, 80 https://goo.gl/maps/hThNVD81pNE2 BWA, al. Niepodległości 19, 65-048 Zielona Góra www.bwazg.pl.

Koordynatorka ze strony Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki: Anna Zdzieborska
sztukaedukacji@zacheta.art.pl