Sztuka edukacji

Sztuka edukacji to cykl corocznych konferencji organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowanych do nauczycieli
oraz animatorów kultury i edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Ich celem jest prezentacja możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania i przedstawienie dobrych praktyk współpracy między środowiskami.

Konferencja odbywa się każdego roku w innym mieście i na terenie innego województwa. Organizatorem i koordynatorem cyklu jest Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki. Do współpracy zapraszani są partnerzy z miasta goszczącego konferencję. Miejsce kolejnych edycji jest wybierane w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania. Druga zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. W ubiegłym roku gościliśmy
w galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby. W tym roku zapraszamy do Kielc.

Koordynacja konferencji z cyklu Sztuka edukacji:
Anna Wotlińska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Anna Zdzieborska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
a.zdzieborska@zacheta.art.pl

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorzy cyklu Sztuka edukacji:

Konferencja 2016

4 i 5 listopada 2016 odbyła się czwarta konferencja z cyklu Sztuka edukacji, zatytułowana: Nowocześni edukatorzy — pasjonaci z wizją. Tym razem punktem wyjścia do naszej rozmowy był człowiek — nauczyciel, pedagog, animator, artysta, edukator. Osoba, która inspiruje i motywuje, dzieli się swoją wiedzą, energią, pasją z innymi. Działa w partnerstwie — dla ludzi i wraz z nimi. Tegoroczna konferencja była ukłonem w stronę edukatorów, którzy świadomie obserwują rzeczywistość, odważnie podejmują wyzwania i wkładają wiele wysiłku w zmianę swojego otoczenia na lepsze.

Organizatorzy:

Patron medialny:

Program

Do udziału w tegorocznej konferencji  Sztuka edukacji zaprosiliśmy nauczycieli, artystów, animatorów, edukatorów, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych przede wszystkim z województwa świętokrzyskiego oraz po raz pierwszy – młodzież. Pierwszy dzień konferencji był poświęcony sposobom łączenia zajęć szkolnych z działaniami prowadzonymi przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Na prezentacje złożyły się projekty skupione na współpracy nauczycieli z animatorami, edukatorami i artystami.  Drugi dzień konferencji wypełniły warsztaty artystyczne, teatralne, filmowe, muzyczne i muzealne. Podsumowaniem konferencji był Edukacyjny World Café – przy 5 stolikach eksperckich odbyły się dyskusje na różnorodne wątki tematyczne związane ze współpracą szkoły z podmiotami kultury czy dydaktyki.

Zależało nam, aby tegoroczny program był różnorodny oraz współtworzony przez jej uczestników. Część projektów przedstawionych podczas konferencji została wybrana na podstawie zgłoszeń wysłanych przez edukatorów. Szukaliśmy projektów, które:
– mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych i jednocześnie stanowią przykład zajęć realizujących podstawę programową (zorganizowanych w szkole bądź poza nią)
– zostały zrealizowane we współpracy nauczycieli z przedstawicielami instytucji kultury, niezależnymi artystami, czy organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury
– stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturowej.

Wyboru projektów zgłoszonych w ramach otwartego konkursu dokonała komisja w składzie:

Anna Wotlińska — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Anna Zdzieborska — Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Joanna Kowalska — Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
Jacek Wołowiec — Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Rafał Nowak — Wzgórze Zamkowe

Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie zainspirowało uczestników do własnych działań, jak również stworzyło pole do ciekawych dyskusji i rozmów.

zobacz na żywo

Z przyczyn technicznych zapraszamy do oglądania relacji bezpośrednio w serwisie youtube pod tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=tVhcFNBjZYo

Filmy

Galeria

Prezentacje

fot. Marcin Jarosław Białek

Warsztaty

fot. Marcin Jarosław Białek

Stoliki tematyczne

fot. Marcin Jarosław Białek

Zapraszamy również do obejrzenia filmów z konferencji

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

Kontakt do organizatora:

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
Koordynatorka: Joanna Kowalska
tel. 696-725-330

Koordynatorka ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Anna Wotlińska
Koordynatorka ze strony Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki: Anna Zdzieborska
sztukaedukacji@zacheta.art.pl

Miejsce konferencji:

Wzgórze Zamkowe – Institute of Design Kielce
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce

https://goo.gl/maps/TfHjZFBZa1R2