Sztuka edukacji

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą
a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Inicjatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem i koordynatorem Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
wraz z partnerami z miast goszczących wydarzenie.

Sztuka edukacji to spotkania praktyków zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży — zarówno formalną, jak i nieformalną. Biorą w nich udział nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca
dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów. Konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować w społeczeństwie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania.
Druga, zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły, miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. Rok później gościliśmy
w galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby.  W 2016 roku konferencja Sztuka edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją odbyła się w Kielcach, a współorganizował ją Teatr Lalki i Aktora “Kubuś”
oraz Wzgórze Zamkowe – Institute of Design Kielce. W roku 2017 konferencja znów odbyła się w Warszawie, ale tym razem przyjrzeliśmy się edukacji kulturalnej w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Wychowawczych.

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator cyklu Sztuka edukacji:

Konferencja 2017

30 listopada i 1 grudnia 2017 roku w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbyła się konferencja
Sztuka edukacji. Projekty kulturalne dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Wychowawczych.

Dlaczego ta edycja konferencji Sztuka edukacji koncentrowała się wokół Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Wychowawczych?

W Pawilonie Polskim na 57 Biennale Sztuki w Wenecji w 2017 roku prezentowany był projekt Mały Przegląd autorstwa amerykańskiej artystki Sharon Lockhart. Autorka odwołuje się do koncepcji pedagogicznych Janusza Korczaka, a projekt był efektem kilkuletniej współpracy z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku. Zdjęcia oraz film prezentowane w Pawilonie powstały w następstwie serii warsztatów, które artystka zorganizowała dla młodych kobiet
z Ośrodka. Zachęta podtrzymała współpracę z Ośrodkiem, realizując we współpracy z innymi warszawskimi instytucjami cykl warsztatów. W trakcje trwania programu przekonaliśmy się, że ta współpraca jest cenna zarówno dla edukatorów artystycznych, jak i dla wychowanków tego typu placówek. Dostrzegliśmy również potrzebę wymiany doświadczeń między kadrą kierowniczą i pracownikami poszczególnych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz chęć nawiązania współpracy tych placówek z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Do kogo w tym roku kierowaliśmy konferencję?

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przede wszystkim kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych oraz pedagogów i nauczycieli realizujących lub chcących realizować w tych ośrodkach projekty edukacji kulturalnej i projekty artystyczne. Zaprosiliśmy również animatorów kultury i edukatorów mających już doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z tego typu placówek lub zainteresowanych nawiązaniem z nimi współpracy.

Organizator:

Współorganizator:
Partner:
Patronat honorowy:
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program

Pierwszego dnia konferencji zaprezentowane zostały projekty zrealizowane z wychowankami Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych lub innych tego typu ośrodków. Zależało nam na tym, żeby pokazać działania, które stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej i artystycznej. Pomysłodawcami i realizatorami projektów byli zarówno pracownicy ośrodków dla młodzieży, jak i animatorzy i edukatorzy z instytucji kultury i organizacji pozarządowych.
Drugiego dnia konferencji dyskutowaliśmy o szansach i możliwościach współpracy między placówkami specjalnymi działającymi w systemie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych ośrodków socjoterapii i wychowawczych a instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy konferencji wzięli również udział w warsztatach artystycznych.

Program konferencji był współtworzony przez jej uczestników. Projekty przedstawione podczas konferencji zostały wybrane spośród zgłoszeń wysłanych przez ich autorów i realizatorów.

Wyboru projektów zgłoszonych na otwarty konkurs dokonała Komisja w składzie:

– Beata Sobocińska,  Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka
– Anna Wotlińska, Naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Beata Kuchniewska, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie
– Karol Thiel, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 62 w Zielonce
– Anna Zdzieborska, Dział Edukacji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

 

zobacz na żywo

Z przyczyn technicznych zapraszamy do oglądania relacji bezpośrednio w serwisie youtube pod tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=tVhcFNBjZYo

Weź udział

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i placówek o podobnym charakterze, wychowawców, pedagogów i nauczycieli realizujących lub chcących realizować w tych instytucjach projekty artystyczne. Zapraszamy również animatorów kultury i edukatorów mających już doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z tego typu placówek lub zainteresowanych nawiązaniem współpracy z nimi.

Konferencja ma charakter ogólnopolski.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Osobom spoza Warszawy organizator zapewnia nocleg (szczegóły w regulaminie konferencji).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja zakończona.

Galeria

Wprowadzenie

Młodzi współtwórcy sztuki

Budowanie własnego potencjału

Budowanie więzi społecznych

Sztuka jako przestrzeń spotkania ze sobą

Teatr Moralnego Niepokoju

Współpraca - szanse, możliwości, rzeczywistość

Warsztaty

fot. Dominika Kucner

Zapraszamy również do odsłuchania nagrań audio z konferencji

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

Kontakt do organizatora:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
sztukaedukacji@zacheta.art.pl
Koordynatorka: Anna Zdzieborska
tel. 22 556 96 42

Miejsce konferencji:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

https://goo.gl/maps/TfHjZFBZa1R2