Potwierdzenie zgłoszenia projektu

Dziękujemy za zgłoszenie wystąpienia.

O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Pani/Pana propozycji do programu Konferencji, zostanie Pani/Pan poinformowana/poinformowany przez Organizatora drogą mailową do 29 października 2021 roku.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: sztukaedukacji@zacheta.art.pl.