Zarejestruj się

  nauczycielką/nauczycielem

  Tak

  animatorką/animatorem

  Tak

  edukatorką/edukatorem

  Tak

  Inne


  w przedszkolu

  Tak

  w szkole podstawowej (klasy 1-3)

  Tak

  w szkole podstawowej (klasy 4-8)

  Tak

  w szkole ponadpodstawowej

  Tak

  w instytucji kultury

  Tak

  w organizacji pozarządowej

  Tak

  działam niezależnie

  Tak

  Inne


  TakNie
  * Pola obowiązkowe.

  Oświadczenia uczestnika
  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem spotkania warsztatowego „Sztuka edukacji. Alfabet Sztuki” w Warszawie i akceptuję jego warunki.
  Regulamin *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia uczestnictwa oraz organizacji spotkania warsztatowego „Sztuka edukacji. Alfabet Sztuki” w Warszawie, a także w ramach wewnętrznego obiegu dokumentów w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). *
  Informujemy, że mają Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W przypadku jakichkolwiek problemów lub braku automatycznego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem: sztukaedukacji@zacheta.art.pl.
  Potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym „Sztuka edukacji. Alfabet sztuki” w Warszawie jest e-mail od Organizatora, który zostanie przesłany do zakwalifikowanych Uczestników do dnia 25 października 2022 r.