Zgłoś wystąpienie

Prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznie w terminie do 24 października 2021 roku wypełnionego formularza z dołączoną do niego prezentacją w formacie *.ppt (Microsoft PowerPoint) bądź *.pdf. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 10 minut, a prezentacja powinna zawierać do 15 slajdów.

  animatorką/animatorem kultury/edukatorką/edukatorem

  TakNie

  artystką/artystą

  TakNie

  nauczycielką/nauczycielem

  TakNie

  W zależności od sytuacji epidemicznej tegoroczna konferencja odbędzie się hybrydowo – na żywo i online lub wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. W obydwu przypadkach zakładamy przyjazd osób prezentujących swoje projekty do Warszawy, skąd planujemy transmitować panele dyskusyjne.

  Organizator pokrywa prelegentkom i prelegentom koszty podróży i jednego noclegu oraz dokonuje rezerwacji pokoju.

  TakNie

  TakNie
  * Pola obowiązkowe.

  OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
  Oświadczam, Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konferencji Sztuka edukacji. Przyroda i sztuka – ekosystem przyszłości i akceptuję jego warunki. Regulamin *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych RODO *
  W przypadku bezpośredniego udziału w panelu dyskusyjnym wyrażam zgodę na złożenie oświadczenia o moim stanie zdrowia w związku ze stanem epidemii, a także na dokonanie pomiarów temperatury przez organizatora przed wejściem na salę, na której prowadzony będzie panel i zachowania innych wymagań określonych reżimem sanitarnym.

  Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo e-mail zwrotny od Organizatora. W przypadku jakichkolwiek problemów lub braku automatycznego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem: sztukaedukacji@zacheta.art.pl.