Potwierdzenie rejestracji

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji jest e-mail od Organizatora, który zostanie przesłany do zakwalifikowanych Uczestników do dnia 24 października 2022 roku.