Sztuka edukacji

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą
a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Sztuka edukacji to spotkania praktyków zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży — zarówno formalną, jak i nieformalną. Biorą w nich udział nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca
dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające
ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów, konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów, oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować
w społeczeństwie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania. Druga, zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły, miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. Rok później gościliśmy w galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby. W 2016 roku konferencja Sztuka edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją odbyła się w Kielcach, a współorganizował ją Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” oraz Wzgórze Zamkowe – Institute of Design Kielce.
W roku 2017 konferencja znów odbyła się w Zachęcie, ale tym razem przyjrzeliśmy się edukacji kulturalnej w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii
i Wychowawczych. Temat ten kontynuowaliśmy również podczas konferencji Sztuka edukacji. Sztuka zaangażowania, która odbyła się w 2018 r. w Radziejowicach.

 

Organizator cyklu Sztuka edukacji:

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja 2019

Tegoroczna konferencja z cyklu Sztuka edukacji odbędzie się 21 i 22 listopada w Bytomiu. Pierwszego dnia gościć nas będzie Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, a drugiego Bytomskie Centrum Kultury.

Szkoła to miejsce budowania relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami. Projekty edukacji kulturalnej i artystycznej umożliwiają poszerzanie tych relacji
o innych uczestników, a także o inne obszary: relacje z dziełem, sztuką, kulturą. Uświadamiają, że możemy mieć wpływ na otoczenie i uwrażliwiają na potrzeby innych. Motywują do rozwijania własnych zainteresowań. Umożliwiają podejmowanie własnych inicjatyw i przygotowują na ryzyko, jakie się wiąże z działaniem. Kładą nacisk na pracę w zespole. Szkoła to także miejsce, w którym młody człowiek kształtuje swoją tożsamość, buduje relacje z samym sobą i ze światem. Oddając głos młodzieży i przyglądając się projektom wybranym w otwartym konkursie, będziemy szukali odpowiedzi na pytania: co tak naprawdę jest ważne
w edukacji? Co w nas zostaje i co sami chcemy przekazać w procesie uczenia? Jaką lukę wypełniają projekty kulturalne realizowane w szkole?

Mamy nadzieję, że konferencja ułatwi nawiązanie współpracy między przedstawicielami szkół i ośrodków a animatorami, zainspiruje uczestników do działań
w partnerstwach, jak również stworzy pole do ciekawych dyskusji i rozmów.

Organizator:

Partnerzy:

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Program

 

Prezentacje, które znajdą się w programie konferencji, zostaną wyłonione w otwartym konkursie. Projekty mogą zgłaszać dyrektorzy placówek, nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Na zgłoszenia czekamy do 6 października 2019 roku.

W programie znajdzie się również miejsce na warsztaty, spotkania i dyskusje.

 

Weź udział jako prelegent

Podczas tegorocznej konferencji chcemy się przyjrzeć projektom edukacji kulturalnej i artystycznej, które przyczyniają się do budowania i pogłębiania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Wybierając projekty na konferencję, będziemy szukali również propozycji wychodzących poza szkolną społeczność, umożliwiających poszerzanie tych relacji o innych uczestników, a także o inne obszary: relacje z dziełem, sztuką, kulturą.

Zapraszamy do współtworzenia programu konferencji w duchu partnerstwa i zachęcamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, edukatorów, animatorów i artystów do zgłaszania autorskich projektów, które:

— angażują uczniów w działania ze społecznością lokalną lub z grupami różniącymi się od nich wiekiem, doświadczeniem, potrzebami
— zauważają zmiany w najbliższym otoczeniu (ekologia, przyroda, sytuacja społeczna)
— realizowane są w ramach współpracy szkół i instytucji kultury lub organizacji pozarządowych
— stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej i artystycznej
— mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych
— zostały zrealizowane (lub są na zaawansowanym etapie realizacji)

Na zgłoszenia czekamy od 16 września do 6 października 2019 roku. Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 16 września. Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień — opisów autorskich projektów z zakresu edukacji kulturalnej — poprzez wypełnienie formularza Zgłoś wystąpienie i dołączenie prezentacji w formacie *.ppt (Microsoft PowerPoint) bądź *.pdf. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 10 minut, a prezentacja powinna zawierać do 15 slajdów. Spośród nadesłanych propozycji komisja wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Informację o tym, które ze zgłoszonych projektów zostały zakwalifikowane do programu, ogłosimy dnia 14 października 2019 roku.

Wyboru projektów zgłoszonych na otwarty konkurs dokona Komisja w składzie:
Katarzyna Kalina, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Katarzyna Michalska, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Anna Piotrowska, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK
Anna Wotlińska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Anna Zdzieborska, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki

Weź udział jako uczestnik

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i itp., nauczycieli, pedagogów, wychowawców, edukatorów, animatorów kultury i artystów. Konferencja ma zasięg ogólnopolski.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji zostanie uruchomiona dnia 14 października 2019 roku i będzie trwała do 27 października 2019 roku.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

Kontakt do organizatora:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
sztukaedukacji@zacheta.art.pl
Koncepcja i koordynacja:
Katarzyna Michalska
Anna Zdzieborska, tel. 22 556 96 42

Miejsce konferencji:

21 listopada 2019 r.
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK
ul. W. Kilara 29 (dawna Dojazd 29)
41-902 Bytom

22 listopada 2019 r.
Bytomskie Centrum Kultury
Plac Karin Stanek 1
41-902 Bytom

https://goo.gl/maps/R4PSfUET4weYG8kH8