Sztuka edukacji

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą
a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Inicjatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem i koordynatorem Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
wraz z partnerami z miast goszczących wydarzenie.

Sztuka edukacji to spotkania praktyków zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży — zarówno formalną, jak i nieformalną. Biorą w nich udział nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca
dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów. Konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować w społeczeństwie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania.
Druga, zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły, miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. Rok później gościliśmy
w galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby.  W 2016 roku konferencja Sztuka edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją odbyła się w Kielcach, a współorganizował ją Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
oraz Wzgórze Zamkowe – Institute of Design Kielce. W tym roku ponownie zapraszamy do Warszawy.

 

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorzy cyklu Sztuka edukacji:

Konferencja 2017

30 listopada i 1 grudnia 2017 roku w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbędzie się konferencja
Sztuka edukacji. Projekty kulturalne dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Wychowawczych.

Dlaczego tegoroczna Sztuka edukacji koncentruje się wokół Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Wychowawczych?

W Pawilonie Polskim na tegorocznym 57 Biennale Sztuki w Wenecji prezentowany jest projekt Mały Przegląd autorstwa amerykańskiej artystki Sharon Lockhart. Autorka odwołuje się do koncepcji pedagogicznych Janusza Korczaka, a projekt jest efektem kilkuletniej współpracy z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku. Zdjęcia oraz film prezentowane w Pawilonie powstały w następstwie serii warsztatów, które artystka zorganizowała dla młodych kobiet
z Ośrodka. Zachęta podtrzymuje współpracę z Ośrodkiem, realizując we współpracy z innymi warszawskimi instytucjami cykl warsztatów. Program będzie kontynuowany przez cały 2017 rok, a mamy nadzieję, że także w kolejnych latach. W trakcje jego trwania przekonaliśmy się, że ta współpraca jest cenna zarówno dla edukatorów artystycznych, jak i dla wychowanków tego typu placówek. Dostrzegliśmy również potrzebę wymiany doświadczeń między kadrą kierowniczą
i pracownikami poszczególnych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz chęć nawiązania współpracy tych placówek z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Do kogo w tym roku kierujemy konferencję?

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych oraz pedagogów i nauczycieli realizujących lub chcących realizować w tych ośrodkach projekty edukacji kulturalnej i projekty artystyczne. Zapraszamy również animatorów kultury i edukatorów mających już doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z tego typu placówek lub zainteresowanych nawiązaniem z nimi współpracy.

Organizatorzy:

Współorganizator:
Partner:
Patronat honorowy:

Program

30 listopada (czwartek) 2017

910 rejestracja uczestników

1010.30 otwarcie konferencji

10.3010.50
„MAŁY PRZEGLĄD” – DZIEWCZĘTA Z MOS W ZIELONCE NA BIENNALE SZTUKI W WENECJI
Gunia Nowik (Lockhart Studio, Warszawa) i Karol Thiel (Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 62 w Zielonce)

10.50–11
PROGRAM WARSZTATÓW PRZYGOTOWANY PRZEZ ZACHĘTĘ – KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z MOS W ZIELONCE
Karolina Iwańczyk (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)

11–12.30
PANEL: MŁODZI WSPÓŁTWÓRCY SZTUKI – WSPÓŁTWORZENIE DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
moderatorka: Maja Dobiasz-Krysiak

SEN NOCY LETNIEJ: HISTORIA INNEGO ŻOŁNIERZA
Magdalena Sowińska (Fundacja Jutropera)

SPOTKAJMY SIĘ W BUNKRZE!
Karolina Vyšata i Anna Lebensztejn (Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie)
Justyna Kościuk (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi)

NA PREMIERZE SIĘ NIE SKOŃCZY…
Paulina Chodnicka i Magdalena Mróz (Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie)

ODCISKANIE ŚWIATA
Maria Marszałek i Adriana Myśliwiec (Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)

12.30–12.45 przerwa na kawę

12.45–14.15
PANEL: BUDOWANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU – PROJEKTY ARTYSTYCZNE REALIZOWANE Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
moderatorka: Noemi Gryczko

TEATR MORALNEGO NIEPOKOJU
Marcin Kostyra (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie)

MÓWIĄCE PORTRETY
Radosław Domański i Katarzyna Jerzowska (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach)

HISTORIA NA DOBRZELIŃSKIEJ W STREET ART
Ewa Rutkowska i Kamila Chomik-Wasiak (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “DoMOStwo” w Żychlinie)

14.15–15.15 przerwa obiadowa

15.15–16.45
PANEL: BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH I ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ POPRZEZ SZTUKĘ
moderatorka: Magdalena Kubecka

MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA
Elżbieta Wrona (Fundacja Dom Kultury w Warszawie)

TO MI GRA – aktywizacja obywatelska młodzieży
Maria Depta i Weronika Brączek (Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury)

TU-czyTAM
Anna Sadowska i Grażyna Sobieska-Szostakiewicz (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie)

16.45–17 przerwa na kawę

17–18.30
PANEL: SZTUKA JAKO PRZESTRZEŃ SPOTKANIA ZE SOBĄ
moderatorka: Justyna Sobczyk

ARTCREW
Marcin Głuszyk (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży)

JAKIE WIANO?!
Anna Grunwald (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
Edyta Ołdak (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”)

KTO SZTUKA NIE BŁĄDZI. SZTUKA BUNTU I AKCEPTACJI
Małgorzata Karkosz (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku)
Magdalena Orczykowska (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy)

RAJOBRAZ JAKO EFEKT WSPÓŁPRACY MOW I GRUPY FOTOTWÓRCY
Iwona Szydłowska (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce)

19 spektakl ROZMOWA Z OJCEM
Teatr Moralnego Niepokoju
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie

20 kolacja

1 grudnia (piątek) 2017

10–12 Panel dyskusyjny Współpraca – szanse, możliwości, rzeczywistość
moderatorka: Magdalena Kubecka

W panelu dyskusyjnym podsumowującym konferencję chcielibyśmy przyjrzeć się strukturze organizacyjnej instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz placówek specjalnych działających w systemie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych ośrodków socjoterapii i wychowawczych. Zależy nam na jak najlepszym poznaniu potrzeb i możliwości współpracy między środowiskami. Wprowadzeniem do dyskusji o szansach, możliwościach i trudnościach we współdziałaniu będą krótkie wystąpienia przybliżające specyfikę instytucji i organizacji. Do rozmowy i dzielenia się swoimi doświadczeniami zapraszamy wszystkich uczestników konferencji!

Joanna Kulesza, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii w systemie edukacji
Anna Wotlińska, System kultury w Polsce — zarys ogólny
Karol Thiel, Projekty kulturalne w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii z perspektywy dyrektora ośrodka — wyzwania, zagrożenia, zyski

12–12.30 — przerwa kawowa

12.30–15 — warsztaty w podziale na grupy

Zagrajmy na wyobraźni
Prowadzenie: Anna Owsiany

Wzmacniająco o sobie — pedagogika teatru w praktyce
Prowadzenie: Paulina Andruczyk i Karolina Pluta

Pojęciokształty — wstęp do poezji konkretnej Stanisława Dróżdża
Prowadzenie: Marcin Matuszewski

Fotografia w działaniu
Prowadzenie: Kamila Szuba

15 — obiad

Mamy nadzieję, że Konferencja ułatwi nawiązanie współpracy między przedstawicielami ośrodków i animatorami, zainspiruje uczestników do działań w partnerstwach, jak również stworzy pole do ciekawych dyskusji i rozmów.

 

Wyboru projektów zgłoszonych na otwarty konkurs dokonała Komisja w składzie:

– Beata Sobocińska,  Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka
– Anna Wotlińska, Naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Beata Kuchniewska, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie
– Karol Thiel, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 62 w Zielonce
– Anna Zdzieborska, Dział Edukacji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

 

Weź udział

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i placówek o podobnym charakterze, wychowawców, pedagogów i nauczycieli realizujących lub chcących realizować w tych instytucjach projekty artystyczne. Zapraszamy również animatorów kultury i edukatorów mających już doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z tego typu placówek lub zainteresowanych nawiązaniem współpracy z nimi.

Konferencja ma charakter ogólnopolski.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Osobom spoza Warszawy organizator zapewnia nocleg (szczegóły w regulaminie konferencji).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja zakończona.

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

Kontakt do organizatora:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
sztukaedukacji@zacheta.art.pl
Koordynatorka: Anna Zdzieborska
tel. 22 556 96 42

Miejsce konferencji:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

https://goo.gl/maps/TfHjZFBZa1R2