SZTUKA EDUKACJI

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Sztuka edukacji to spotkania praktyków zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży — zarówno formalną, jak i nieformalną. Biorą w nich udział nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów, konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów, oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować w społeczeństwie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania. Druga, zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły, miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. Rok później gościliśmy w galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby. W 2016 roku konferencja Sztuka edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją odbyła się w Kielcach, a współorganizował ją Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” oraz Wzgórze Zamkowe – Institute of Design Kielce.

W roku 2017 konferencja znów odbyła się w Zachęcie, ale tym razem przyjrzeliśmy się edukacji kulturalnej w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Wychowawczych. Temat ten kontynuowaliśmy również podczas konferencji Sztuka edukacji. Sztuka zaangażowania, która odbyła się w 2018 r. w Radziejowicach.

 

 

Organizator cyklu Sztuka edukacji:

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator cyklu Sztuka edukacji:

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja 2020

Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 26-28 listopada w Muzeum Fotografii w Krakowie. Tym razem chcemy się przyjrzeć projektom edukacyjnym opartym na fotografii, przyczyniającym się do kształtowania świadomych odbiorców mediów i krytycznego podejścia do publikowanych treści. Poszukiwane będą projekty uczące uważnego patrzenia na fotografię oraz te związane z manipulacją i coraz bardziej popularnym fact-checkingiem. Zwrócimy uwagę na działania wykorzystujące fotografię w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych, nie tylko humanistycznych.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią do dyskusji o nieustającym poszukiwaniu nowych form działań na fotografiach w edukacji.

Program konferencji zostanie częściowo wyłoniony w otwartym konkursie. Projekty mogą zgłaszać dyrektorzy placówek, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, studenci, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Na zgłoszenia czekamy od 28 września do 11 października 2020 roku.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników tegoroczna konferencja odbędzie się online, ale zakładamy przyjazd osób prezentujących swoje projekty do Krakowa, skąd będą transmitowane panele dyskusyjne.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji zostanie uruchomiona w listopadzie 2020 roku. Konferencja ma charakter ogólnopolski.

Organizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Współorganizatorzy: Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacja Powiększenie

Program

Wkrótce więcej informacji.

 

 

Organizator:

 

Współorganizatorzy:

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Weź udział jako prelegent

Wkrótce więcej informacji.

Weź udział jako uczestnik

Wkrótce więcej informacji.

Kontakt i dojazd

Kontakt do organizatora:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
sztukaedukacji@zacheta.art.pl

Koncepcja i koordynacja:
Anna Zdzieborska
Maria Masternak
Monika Szewczyk-Wittek