Video galeria

Filmowa relacja z konferencji:

 

Poniżej zamieszczamy dokumentację video konferencji według podziału na cztery bloki tematyczne.

 

Panel Z myślą o nauczycielach – współpraca między środowiskami

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe coraz częściej dostrzegają nauczycieli jako jedną z najważniejszych grup odbiorców działań edukacyjnych, ale także jako partnerów w tworzeniu programów dla dzieci i młodzieży. W tym bloku zostały przedstawione projekty, których celem jest podwyższenie kwalifikacji nauczycieli i edukatorów, zainspirowanie do twórczego działania, przygotowanie ciekawych narzędzi pracy do wykorzystania w pracy z uczniami. Jakie są potrzeby nauczycieli? Jak przygotować projekt nie tylko dla, ale i we współpracy z nauczycielami?

Moderatorzy:
Marcin Polak (redaktor naczelny portalu Edunews.pl), Iwona Kulpa-Szustak (nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół nr 5 im. S. Kisielewskiego w Warszawie)

 • Edukacja z Filmoteką Szkolną – możliwości i studia przypadków
  Agata Sotomska (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa)
 • Edu-Akcja: łączymy środowiska
  Monika Koblak (Ruch Społeczny Obywatele Nauki, I SLO im. Ingmara Bergmana w Warszawie)
 • Otwarte zabytki w szkole
  Katarzyna Werner (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa)
 • Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole
  Maja Dobiasz (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa)

 

Panel Kultura regionu — przestrzeń lokalnej współpracy

Edukacja regionalna jest realizowana w szkołach w ramach programów nauczania kilku przedmiotów. Jak stworzyć wartościowy projekt przybliżający kulturę regionu? Jak nawiązać współpracę z lokalnymi instytucjami? W ramach tego bloku zostaną zaprezentowane projekty z zakresu edukacji regionalnej, realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje kultury i szkoły, zarówno w dużych miastach, jak i w niewielkich miejscowościach. Z kolei projekt Galerii Arsenał w Białymstoku jest przykładem na to, w jaki sposób instytucja kultury może reagować na aktualną sytuację w regionie i angażując artystę, stwarzać przestrzeń do dyskusji i refleksji dla młodzieży.

Moderatorzy:
Edyta Ołdak (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”), Jacek Murawski (nauczyciel historii w XCIX LO im. Zbigniewa Herberta z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, miejski przewodnik turystyczny po Warszawie)

 • Poszukiwacze Warszawskich Tradycji – antropologiczna propozycja na projekt edukacyjny
  Anna Stępień, Dominika Misiak (Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego, Warszawa)
 • Gra miejska jako narzędzie edukacyjne – na podstawie projektu Gdańskie Miniatury
  Anna Urbańczyk, Larysa Sałamacha (Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk)
 • Jak nad Bugiem sztukę promowano
  Renata Holaczuk (II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie)
 • Warsztaty multimedialne „SYMBOLE” zrealizowanego we współpracy z Hubertem Czerepokiem
  Magdalena Godlewska-Siwerska (Galeria Arsenał, Białystok)

 

Panel Związki nieoczywiste — sztuka i inne dziedziny

Sztuka i kultura współczesna świetnie wpisują się w programy nauczania języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii, historii i społeczeństwa, a twórcze działania mogą ułatwić poznawanie lokalnej historii, geografii czy problemów społecznych. W tym bloku tematycznym zaprezentowane zostaną projekty, które łączą artystyczne działania z poszerzaniem wiedzy z innych dziedzin nauki lub takie, w przypadku których sztuka inspiruje do dyskusji na tematy pozornie z nią niezwiązane.

Moderatorzy:
Anna Dziama (Centrum Nauki Kopernik), Joanna Wojtulewicz (nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim im. prof. S. Bergera w Warszawie, doradca metodyczny WCIES)

 • Zmieniamy role w galerii, czyli warsztaty nie tylko o sztuce
  Helena Postawka-Lech (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie)
 • 8. Bałtyckie Spotkania ilustratorów. Młodzi artyści w poszukiwaniu wiedzy
  Renata Malcer-Dymarska (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku), dr Małgorzata Cackowska (Uniwersytet Gdański)
 • Akademia Wyobraźni. Artystyczny eksperyment w przestrzeni szkoły
  Elżbieta Chrulska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak, Toruń)
 • Dizajn do szkoły! Czy to w ogóle możliwe?
  Magdalena Kreis, Natalia Romaszkan (Galeria Dizajn – BWA Wrocław)
 • Sport i sztuka
  Małgorzata Minchberg (niezależna animatorka, Warszawa)

 

Panel Sztuka w szkole — programy szkolne nastawione na edukację kulturalną

Czy sztuka i kultura współczesna mogą być stałym elementem programu szkoły lub klasy? Jaką korzyść daje długofalowa współpraca szkoły z artystami, instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się edukacją kulturalną? W tym bloku tematycznym zostaną omówione programy szkół społecznych i publicznych, których nadrzędnym celem jest przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze.

MODERATORZY:
dr Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Joanna Falkowska-Kaczor (historyk sztuki, nauczycielka historii sztuki w zespole szkół „Bednarska” w Warszawie, egzaminatorka matury z historii sztuki)

 • Klasy Aktywności Twórczej jako przykład włączania współczesnej kultury i sztuki w program nauczania gimnazjum publicznego
  Aleksandra Drzazga, Katarzyna Michalska (Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu; Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Aktywnej Twórczo przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi)
 • AKCJA-REAKCJA
  Lena Cegłowska, Anna Grzywacz (Społeczne Gimnazjum nr 16 STO)
 • Oswoić kulturę i sztukę
  Włodzimierz Taboryski (21 Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa)
 • ECEKON – Edukacja kulturalna osób z niepełnosprawnościami – droga do integracji społecznej
  dr Ryszard Popowski, Mirosława Lipińska (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku)