Sztuka edukacji

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą
a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Sztuka edukacji to spotkania praktyków zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży — zarówno formalną, jak i nieformalną. Biorą w nich udział nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca
dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające
ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów. Konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować
w społeczeństwie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania.
Druga, zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły, miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. Rok później gościliśmy
w galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby.  W 2016 roku konferencja Sztuka edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją odbyła się w Kielcach, a współorganizował ją Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
oraz Wzgórze Zamkowe – Institute of Design Kielce. W roku 2017 konferencja znów odbyła się w Warszawie, ale tym razem przyjrzeliśmy się edukacji kulturalnej
w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Wychowawczych.

Organizator cyklu Sztuka edukacji:

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja 2018

Tegoroczna konferencja z cyklu „Sztuka edukacji” odbędzie się 15 i 16 listopada w Domu Pracy Twórczej w Pałacu w Radziejowicach pod Warszawą. Poświęcona będzie projektom edukacji kulturalnej i artystycznej, które zwracają uwagę na sytuację i potrzeby najbliższego otoczenia. Wybierając projekty na konferencję będziemy szukali takich propozycji, które angażują uczniów w działania ze społecznością lokalną lub z grupami różniącymi się od nich wiekiem, doświadczeniem, potrzebami, rozwijając ich postawę obywatelską. Działania mogą dotyczyć problemów społecznych, ekologii, przyrody czy historii danego miejsca. Wspólnym mianownikiem będzie zaangażowanie: otwarcie na innych ludzi oraz chęć dialogu zamiast monologu.

Organizator:

Patronat honorowy:

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Program

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną przykłady autorskich projektów edukacyjnych różnych dyscyplin sztuki realizowanych z dziećmi i młodzieżą szkolną,  zwracających uwagę na sytuację i potrzeby najbliższego otoczenia. Prezentowane będą projekty wyłonione na podstawie otwartego konkursu. W programie znajdzie się również miejsce na warsztaty, spotkania i dyskusje.

Mamy nadzieję, że konferencja ułatwi nawiązanie współpracy między przedstawicielami szkół i ośrodków a animatorami i edukatorami, zainspiruje uczestników
do działań w partnerstwach, jak również stworzy pole do ciekawych dyskusji i rozmów.

PROGRAM

15 listopada (czwartek) 2018

10-11.30 rejestracja uczestników
11.30-12 otwarcie konferencji
12-13.30 PANEL: Przestrzeń wokół mnie
13.30-14.30 przerwa obiadowa
14.30-16 PANEL: Spotkanie
16-16.20 przerwa kawowa
16.20-17.50 PANEL: Tutaj jestem!
17.50–18.10 przerwa na kawę
18.10 SPEKTAKL Świat nie do końca cichy
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie i Fundacja Pracownia Inspiracji Społecznych

16 listopada (piątek) 2018

9–10.30 Sztuka zaangażowania w praktyce, czyli spotkanie z artystką Cecylią Malik
prowadzenie: Karolina Vyšata
10.30–10.50 przerwa na kawę
10.50–12.30 edukacyjne World Café – stoliki tematyczne prowadzone przez ekspertów
12.30–12.45 przerwa na kawę
12.45–14 podsumowanie i dyskusja
14 obiad

Galeria

Panel 1 Przestrzeń wokół mnie

Panel 2 Spotkanie

Panel 3 Tutaj jestem

Teatr Surdus

Spotkanie z Cecylią Malik

Warsztaty z ekspertami

fot. Dominika Kucner

Zapraszamy również do obejrzenia filmów z konferencji

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

Kontakt do organizatora:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
sztukaedukacji@zacheta.art.pl
Koordynatorka: Anna Zdzieborska
tel. 22 556 96 42

Miejsce konferencji:

Dom Pracy Twórczej w Pałacu w Radziejowicach
Nowy Dom Sztuki
ul. H. Sienkiewicza 4
96-325 Radziejowice

Dojazd:

Na konferencję będzie można dojechać autokarem odjeżdżającym w godzinach porannych 15 listopada spod budynku Zachęty. Powrót po obiedzie 16 listopada, również do Zachęty.

Możliwy jest także dojazd samodzielny transportem własnym lub autobusami firmy MimTrans kursującymi z Warszawy i Żyrardowa.


https://goo.gl/maps/pcZTH5nC7NU2