Sztuka edukacji

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą
a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Sztuka edukacji to spotkania praktyków zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży — zarówno formalną, jak i nieformalną. Biorą w nich udział nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca
dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające
ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów, konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów, oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować
w społeczeństwie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania. Druga, zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły, miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. Rok później gościliśmy w galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby. W 2016 roku konferencja Sztuka edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją odbyła się w Kielcach, a współorganizował ją Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” oraz Wzgórze Zamkowe – Institute of Design Kielce.
W roku 2017 konferencja znów odbyła się w Zachęcie, ale tym razem przyjrzeliśmy się edukacji kulturalnej w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii
i Wychowawczych. Temat ten kontynuowaliśmy również podczas konferencji Sztuka edukacji. Sztuka zaangażowania, która odbyła się w 2018 r. w Radziejowicach.

 

Organizator cyklu Sztuka edukacji:

Konferencje finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja 2019

Tegoroczna konferencja z cyklu Sztuka edukacji odbędzie się 21 i 22 listopada w Bytomiu. Pierwszego dnia gościć nas będzie Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, a drugiego Bytomskie Centrum Kultury.

Szkoła to miejsce budowania relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami. Projekty edukacji kulturalnej i artystycznej umożliwiają poszerzanie tych relacji
o innych uczestników, a także o inne obszary: relacje z dziełem, sztuką, kulturą. Uświadamiają, że możemy mieć wpływ na otoczenie i uwrażliwiają na potrzeby innych. Motywują do rozwijania własnych zainteresowań. Umożliwiają podejmowanie własnych inicjatyw i przygotowują na ryzyko, jakie się wiąże z działaniem. Kładą nacisk na pracę w zespole. Szkoła to także miejsce, w którym młody człowiek kształtuje swoją tożsamość, buduje relacje z samym sobą i ze światem. Oddając głos młodzieży i przyglądając się projektom wybranym w otwartym konkursie, będziemy szukali odpowiedzi na pytania: co tak naprawdę jest ważne
w edukacji? Co w nas zostaje i co sami chcemy przekazać w procesie uczenia? Jaką lukę wypełniają projekty kulturalne realizowane w szkole?

Mamy nadzieję, że konferencja ułatwi nawiązanie współpracy między przedstawicielami szkół i ośrodków a animatorami, zainspiruje uczestników do działań
w partnerstwach, jak również stworzy pole do ciekawych dyskusji i rozmów.

Organizator:

Partnerzy:

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Program

21 LISTOPADA (CZWARTEK)
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

9.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.30 Otwarcie konferencji

11.30-13.00 PANEL: NIEWIDZIALNE ŚRODOWISKO – DOBRE RELACJE, KTÓRE DAJĄ SIŁĘ

W rozmowie wezmą udział: dr hab. Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Aleksandra Drzazga (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu), Katarzyna Michalska (Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bytomiu), Agnieszka Brzezinka, Patryk Kaczmarek, Agnieszka Sośnia, Paulina Jędrzejczyk (absolwenci Klas Aktywności Twórczej w dawnym Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu)

13.00-13.30 Przerwa na kawę

13.30-15.00 PANEL: W RELACJI Z PRZESZŁOŚCIĄ
moderator: Andrzej Kasperek

Anna Rak (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu) Heinrich Schulc Beuthen. Życie — twórczość — inspiracje
Marta Łabęcka (LO im. Henryka Sienkiewicz w Szydłowcu) O!BŁĘDNEkino
Jakub Niewiński (Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej) Żywy Most Pamięci / Living Memory Bridge
Agnieszka Foryś i Michał Zakrzewski (VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie) Polubić wizjonerów sztuki

15.00-16.00 Przerwa obiadowa

16.00-17.30 PANEL: POZA ROLĄ I SCHEMATEM
moderatorka: Ewa Kokot

Agata Dąbek (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie) Dramat w działaniu
Agata Dawidowicz i Dorota Schreiber (Ośrodek Kultury Górna w Łodzi) oraz Adam Szadkowski (Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi) Ruchy nieteoretyczne / Nowa mapa Olechowa
Katarzyna Zabłocka (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu) Patrz — Człowiek!
Katarzyna Waluda (Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytomiu) i Katarzyna Kalina (CSW Kronika w Bytomiu) Axis mundi. Sztuka wspólnego odkrywania w ramach Turystyki kulturalnej

17.30-18.00 przerwa na kawę

18.00-19.30 PANEL: W RELACJI ZE SOBĄ
moderatorka: Agata Tecl-Szubert

Magdalena Futrzyk (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu) Improwizacja taneczna jako warsztat do twórczej edukacji i budowania relacji
Jarosława Słowik (Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach) doLAStaMY
Daniel Leżoń (Imagination Space Center, Bytom) IMSPACE: kolekcjonowanie doświadczeń

20.00 kolacja

 

22 LISTOPADA (PIĄTEK)
Bytomskie Centrum Kultury

9.00-11.00 Warsztaty z artystami w podziale na grupy

Wizualność przestrzeni szkolnych, prowadzenie: Dominik Ritszel
Noise&silence. Laboratorium uważnej obecności, prowadzenie: Piotr Mateusz Wach
TAM JUŻ NIC NIE MA, czyli potencjał zaniechania, prowadzenie: Elżbieta Jabłońska
Sztuka konwersacji, prowadzenie: Hubert Czerepok

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.00 PANEL: WEJDŹ W RELACJE Z PRZESTRZENIĄ
moderatorka: Katarzyna Chajbos

Ewa Surowiec (Grupa nieformalna Landszaft z Bytomia) Piątka z przyrody!
Jagoda Stuła (Fundacja Inqubator Teatralny z Bytomia) Tu Teatr Bytom — Rozbark
Katarzyna Jasielska, Agnieszka Sikora (Stowarzyszenie Jarmark Kultury) AjnfART — kulturalna brama

13.00-13.30 Zakończenie i podsumowanie konferencji

13.30-14.30 Obiad

14.30-16.00 Spacer tematyczny po Rozbarku
prowadzenie: Aleksandra Goniewicz (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach)

W trakcie trwania konferencji, w Bytomskim Centrum Kultury będzie można zobaczyć wystawę edukacyjną Pępek świata, przeniesioną na czas konferencji z CSW Kronika w Bytomiu.

Wyboru projektów dokonała Komisja w składzie:
Katarzyna Kalina, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Katarzyna Michalska, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Anna Piotrowska, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK
Anna Wotlińska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Anna Zdzieborska, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki

Filmy

Galeria

Panel 1 Niewidzialne środowisko

fot. Jagoda Stuła

Panel 2 W relacji z przeszłością

fot. Jagoda Stuła

Panel 3 Poza rolą i schematem

fot. Jagoda Stuła

Panel 4 W relacji ze sobą

fot. Jagoda Stuła

Panel 5 Wejść w relacje z przestrzenią

fot. Marcin Musialik

Warsztaty

fot. Jagoda Stuła

Spacer po dzielnicy Rozbark

fot. Jagoda Stuła

Poprzednie edycje

Kontakt i dojazd

Kontakt do organizatora:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
sztukaedukacji@zacheta.art.pl
Koncepcja i koordynacja:
Katarzyna Michalska
Anna Zdzieborska, tel. 22 556 96 42

Miejsce konferencji:

21 listopada 2019 r.
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK
ul. W. Kilara 29 (dawna Dojazd 29)
41-902 Bytom

22 listopada 2019 r.
Bytomskie Centrum Kultury
Plac Karin Stanek 1
41-902 Bytom

https://goo.gl/maps/R4PSfUET4weYG8kH8